Op. Dr. Barış Çin

 

Ben (Nevüs) Alınması İstanbul

Deriden ben aldırma işlemi nedir?

Deriden ben aldırma işlemi vücudun normal cilt renginden farklı görünüm ve bazen ciltten kabarık olan kahverengi veya başka renk cilt lezyonlarının cerrahi (kesilerek) veya ablatif (yakılarak) ortadan kaldırılması işlemidir.

Ben aldırma nasıl yapılır? Hangi yöntemler kullanılır? (Ben çıkarma yöntemleri, ben aldırma teknikleri)

Ben aldırma işlemi için en sık kullanılan teknik eksizyon + primer onarım tekniğidir. Bu teknikle cerrah lokal (bölgesel) veya genel (uyutarak) anestezi altında işlem yapılacak olan benin çevresinden kesi yapar, tabanını da kapsayacak şekilde beni çıkarır. Sonrasında kanamanın durdurulması ve dikiş atarak yaranın kapatılması işlemi yapılır. Bu yöntemin faydası çıkarılan parçanın patolojiye gönderilebilmesi ve iyi huylu veya kötü huylu bir ben olup olmadığının anlaşılabilmesidir.

Ben temizleme operasyonunda alternatif olarak ablatif yöntemlerle de kullanılabilir. Bu yöntemde ben direk radiofrekans (RF), plasma pen, CO2 lazer gibi cihazlarla yakılır. Yakıldıktan sonra üstteki deriler silinir ve gerekirse derindeki kısmı tekrar yakılır. Yakılan alanda sigara yanığı gibi yanık bir krater kalır. Bu yanık alan kendi kendine iyileşir. İyileşme sürecinde antibiyotik ve onarıcı kremler sürülür. Bu yöntemde dikiş aldırma, dikiş izi, dikiş açılması gibi riskler olmadığı için özellikle küçük ve ciltten kabarık lezyonlarda tercih edilir. Ancak yakılan ben patolojik incelemeye gönderilemez, cilt kanseri gözden kaçabilir.

Ben aldırma ameliyatı ne kadar sürer?

Ben aldırma işlemi, “skin tag” gibi polipoid yapılı benlerde saniyeler sürebilirken, sebase bez komponenti olan derialtı benlerde 30dk’ya kadar uzayabilmektedir. Ortalama bir ben alınması 5-10dk kadar sürer.

Ben aldırmak ağrılı bir işlem mi?

Ben alma işlemi sırasında lokal veya genel anestezi ile uyuşturulduğu için ağrı olmaz ancak hasta uyanık ise çekiştirmeleri hissedebilir. Ancak canı acımaz. İşlemden sonra ağrı kesici haplar reçete edilir. Bu haplar uyuşukluk geçmeden önce kullanırsa, işlem sonrasında ciddi bir ağrı da olmaz. Parmaklarımızı kağıt kestiği zaman olduğu gibi hafif bir sızlama olabilir.

Ben aldırma işlemi sonrasında iyileşme süreci nasıl geçer? Ne kadar sürebilir? Nevus (ben) eksizyonu (çıkarılması) sonrasında işe hemen dönebilir miyim?

Ben aldırdıktan sonra eğer ablatif bir yöntem kullanılarak ben yakıldıysa, yara iyileşmesi süresi; yaranın çapı ve hastayla ilgili faktörlere (yaş, sağlık durumu, sigara içiciliği, operasyon yapılan bölgenin kanlanması) göre şekillendir.  Örneğin genç sağlıklı bir kişi de yüz  bölgesindeki 3-4mm boyutlarındaki bir benin yakılması – koterize edilmesi – ablasyon yapılması halinde 7-10 gün içerisinde iyileşmesi beklenir. Ancak 3-4cm çapındaki ayaktaki, 80 yaşındaki kalp yetmezliği, astım hastası bir bireyin yarasının iyileşmesi aylar sürebilir, ek tedaviler gerektirebilir.

Normal şartlar altında yüz bölgesinden çıkarılan ve dikiş atılan bir ben yarası 5-10 gün içerisinde derinin kaynaması ile sonuçlanır. Genellikle yüz dikişleri 5-7 gün içerisinde alınır ve iz giderici kremler tavsiye edilir (cepa ekstrakt, silikon  jel, +50 SPF güneş kremi gibi..)  Ancak bu süreç kişinin genel sağlık durumu, yaşı, ek hastalıkları, işlem yapılan bölge, sigara içmesi, yara gerginliği gibi faktörlere göre değişebilir. Özellikle gergin dikilmiş yaralar, çok hareketli bölgedeki yaralar (örneğin ağız çevresi), ıslak kalan yaralar (örneğin koltuk altı bölgesi – terleme), enfeksiyon kapan yaralar, diyabet (şeker hastası) hastaların yaraları gibi bir çok faktör dikişlerin açılmasına ve iyileşme süresinin uzamasına sebep olabilir. Yüksek tansiyonu olan kişilerde işlemden sonra ilk birkaç günde sızma şeklinde kanama olabilir, yaranın içinde kan birikebilir. Durdurmak için normal şartlarda basınç uygulamak ve soğuk kompress yapmak yeterli iken durmayan kanamalarda cerrahla irtibata girip ek müdahaleler yaptırmak gerebilir.

Ortalama bir ben aldırma işlemi sonrasında ilk 2 gün ödem ve şişlik olur, morarma bazen olabilir, 7-10 gün içerisinde dikişler alınır morluklar geçer. 1-2 ay içerisinde yara izi giderek mor renkten, pembe renge ve daha az anlaşılır hale gelir. İlk 6 ayda varsa cilt altı dikişlerini vücut dışarı atabilir (vücudun dikiş tükürmesi), ilk 1 yılda deride gerginlik varsa dikiş izi genişleyebilir veya ablatif işlem yapılırsa daralabilir, 6-18 ay arasında tam ten rengine gelir. Bu süreçte güneşten korumak önemlidir.

İşlemden 2 gün sonra işe dönebilirsiniz. Eğer masabaşı işte değil ağır işte çalışıyorsanız 1 hafta sonra dönmenizi tavsiye ederiz. Hangi işi yaparsanız yapın ameliyat alanını 6 ay travmadan korumayı öneririz.

Deriden ben aldırma işlemi iz bırakır mı? İzler nasıl azaltılabilir?

Deride tam kalınlıkta kesi yapılan her türlü işlem az veya çok iz bırakabilir. Özellikle göz çevresi gibi gerginliği az ve ince derilerde bu iz belirsiz olabilirken, omuz üstü, meme arası gibi derinin kalın ve gergin olduğu yerlerde bu izler çok belirgin olabilir. Plastik Cerrahi uzmanları kesinin yerine göre yüzeyel veya cilt altı dikişler kullanarak yaranın gerginliğini azaltan tekniklerle dikiş atarak izi en aza indirmeyi hedefler. Bunun için deriden geç zaman sonra eriyecek veya atılacak dikişler tercih edebilir. Küçük lezyonlarda shave eksizyon yaparak, yani lezyonu yüzeyel tıraşlayarak hiç dikiş atmadan da işlem yapabilir. Veya tam kalınlıkta kesi yapıyorsa katman katman dikiş atabilir. Fasya, cilt altı ve cilde ayrı dikişler atarak kesinin iyileşme sürecinde genişlemesini engellemeye çalışabilir.

Ben aldırma işlemi riskleri ve olası komplikasyonları nelerdir?

Lazer / Plazmapen ile yapılan iyileşme sürecinde olan ben alımı işlemi

Lazer / Plazmapen ile yapılan iyileşme sürecinde olan ben alımı işlemi

Ben aldırma (nevüs eksizyonu) işlemi yaptıran bir kişi genel cerrahi riskleri anlamak ve kabul etmek zorundadır. Vücutta bir yer kesildiği ve dikildiği zaman bu alanda kanama, enfeksiyon, yara iyileşme problemleri, yara izi, işleme bağlı ağrı gibi komplikasyonlar görülebilir. Bu riskler tüm cerrahi işlemlerde görülebilen risklerdir. İşlem yapmadan önce ben aldırma işleminin risklerini ve komplikasyonlarını kabul ettiğinize dair onam formu doldurulur.

 Hangi tür benler deriden alınabilir?

Deriden her türlü ben çıkarılabilir. Burada önemli olan yerleşim yeri, boyutu ve cinsidir. Önemli yapılara (göz gibi..) yakın yerleşimli, boyutu 5-10mm’den büyük olan, malignite (kötü huylu) olma olasılığı yüksek olan benler için çok titiz bir planlama ve sonrasında tedavisinin yönetimi gerekmektedir. Özellikle kötü huylu olduğu düşünülen;

Asimetrik
Border: Sınır düzensizliği olan, girintili çıkıntılı)
Color: Rengi birden fazla olan (açık koyu kırmızı kahverengi tonları gibi),
Diameter: Çapı 5mm’den büyük olan
Evolution: Giderek büyüyen, şekil değiştiren, kanamaya başlayan

BCC Cilt Kanseri

BCC Cilt Kanseri

Özellikleri barındıran benlerin mutlaka patolojiye gönderilmesi gerekmektedir. Patoloji sonucuna göre ek tedaviler gerekebilir.

Deriden en sık çıkarılan iyi huylu benler skin tag, dermal nevus, melanositik nevus, spitz nevus, solar lentigo, syringoma – milia, sebaroik keratoz’dur.

Deri altından en sık çıkarılan iyi huylu lezyonlar: Lipom (yağ bezesi), Sebase Kist – Epidermoid kist (yağ kisti),

Deriden en sık çıkarılan kötü huylu tümörler: Bazal Hücreli Karsinom (BCC), Squamous – Yassı Hücreli Karsinom (SCC), Malign Melanom, Merkel Hücreli Tümör’dür…

Deriden ben aldırma işlemi sonrasında tekrar ben çıkabilir mi?

Deriden ben aldırma işlemi sonrasında tekrar ben çıkması hastaların %90’dan fazlasında görülmez. Ancak aynı yerde veya başka bir yerde ben çıkmaması için de bir sebep yoktur. Her ne kadar pratik uygulamada sık görmesek de vücutta her yerden (daha önce ben alınan yer de dahil) ben çıkabilir.

Deriden ben aldırma işlemi sonucunda ne beklenir? Hangi tür sonuçlar elde edilir?
Deriden ben aldırma işlemi iki sebepten ötürü yapılabilir. Kozmetik amaçlı veya medikal amaçlı. Kozmetik amaçlı olarak benin çirkin ve göze batan görüntüsünden kurtulabilirsiniz. İşlem sonrasında az iz kalması (ben aldırma ameliyatı izleri) bile bazı durumlarda bene göre çok daha güzel bir görüntüyle sonuçlanabilmektedir.

Özellikle ele gelen kişinin kendisine veya çocuklarına sürekli eliyle oynadığı kaşıdığı yara yaptığı bir ben varsa bunların alınmaları hem yaşam konforu için hem de sürekli irrite edilen lezyonların ileride kötü huylu lezyonlara dönme şansı arttığı için alınması tavsiye edilmektedir. Medikal amaçlı da kötü huylu olma şüphesi olan benlerin mutlaka alınıp patolojiye gönderilmesi gerekmektedir. Özellikle malign melaom gibi cilt kanserlerinde erken tanı hayat kurtarır.

Ben aldırma işlemi için hangi uzmana başvurulmalıdır?
Ben aldırma işlemi tüm devlet kurumlarında ve çoğu özel hastanede Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı hekimler tarafından yapılmaktadır. Özellikle yüz gibi görsel açıdan önemi olan yerlerde bulunmayan benleri ayrıca  kendilerini bu konuda yetiştirmiş Dermatologlar ve Diğer cerrahi branş  hekimleri de müdahale etmektedirler.  Ehil olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar (kara merhem uygulama vs.. gibi) aşırı iz bırakabilmekte ve kötü huylu hastalıkların tanısının gecikmesine sebep olabilmektedir.

Deriden ben aldırma işlemi fiyatları nasıl belirlenir? (ben aldırma ameliyat fiyatları, ben çıkarma fiyatları 2023)
Deriden ben aldırma işlemi için tabipler odasının belirlemiş olduğu İstanbul’da Ben Aldırma 2023 fiyat listesine uygun olarak fiyatlar belirlenmektedir. Bu liste fiyatlarının 1 katı ile 10 katı arasında yapılacak işlem sayısı, anestezi türü, patoloji masrafları, kurumların büyüklüğü, popülerliği ve hasta hacmine göre ücretler verilmektedir. Kliniğimizde 2023 yılı ben aldırma fiyatları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ben aldırma sonrası cilt bakımı nasıl yapılmalıdır?

Ben aldırdıktan sonra yara iyileşene kadar yara bakımı yapılmalı, yara iyileştikten ve dikişler alındıktan sonra iz giderici kremlere ilaveten normal cilt bakımı yapılabilir

Deriden ben aldırma işlemi için hangi adımları takip etmek gerekir?
Deriden ben aldırma işlemi için size en yakın Dermatoloji veya Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hekimine gidip muayene olabilirsiniz. (En iyi ben aldırma doktorları)

Ben aldırma sonrası ne zaman normal aktivitelere dönülebilir?

Ben aldırma sonrası iyileşme süreci alınan bölgeye ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişebilmektedir. Yüz bölgesinden ben aldırdıktan sonra 1 hafta tansiyonu artıracak, dikişleri zorlayacak eylemlerden kaçınmak gerekmektedir. Bu alt ekstremite (uyluk, bacaklar, ayaklar) için daha uzun süre olabilir. Dikişleriniz alındıktan sonra normal faaliyetlerinize dönebilirsiniz. Eğer dikişsiz ablatif yöntemlerle beniniz alındıysa 4-5 gün sonra yara bakımınızı ihmal etmemek şartıyla normal faaliyetlerinize dönebilirsiniz.

Tabii ki, kişinin benzersiz durumu ve tercihleri doğrultusunda özel sorular ve endişeler ortaya çıkabilir. Kişisel endişelerinizi ele almak ve durumunuza uygun ve doğru bilgi almak için nitelikli bir dermatolog veya plastik cerrah ile danışmak önemlidir.

    X

       
    * Kişisel verilerimin KVKK ve Çerez politikalarına uygun olarak işlenmesine izin veriyorum.

İsim

Görünüm

Tavsiye Edilen Tedavi

Sivilce vulgaris

Papüller, sivilce, siyah noktalar, beyaz noktalar

Topikal veya oral antibiyotikler, topikal retinoidler

Atopik dermatit (egzama)

Kırmızı, kaşıntılı, iltihaplı lezyonlar

Nemlendiriciler, topikal kortikosteroidler, antihistaminikler

Psoriasis

Kalın, kırmızı, pullu lezyonlar

Topikal kortikosteroidler, fototerapi, sistemik ilaçlar

Temas dermatiti

Kırmızı, kaşıntılı döküntü

Tahriş edici maddelerden kaçınma, topikal kortikosteroidler

Seboreik keratoz

Kabarık, mumlu, kahverengi veya siyah büyümeler

Kozmetik nedenlerle gerekli değil

Aktinik keratoz

Pürüzlü, pullu lezyonlar

Kriyoterapi, topikal kremler, fotodinamik terapi

Bazal hücreli karsinom (BHK)

İnci gibi parlak, kabarık, pembe veya kırmızı büyümeler

Cerrahi eksizyon, Mohs cerrahisi

Skuamöz hücreli karsinom (SKHK)

Sert, kırmızı nodüller veya pullu lezyonlar

Cerrahi eksizyon, radyasyon terapisi

Melanom

Düzensiz, koyu, simetrik olmayan benler

Cerrahi eksizyon, immünoterapi, hedefe yönelik tedavi

Ben (nevüs)

Kahverengi, siyah veya ten renginde lekeler

Değişikliklerin izlenmesi, gerekirse cerrahi çıkartma

Cilt etiketleri (akrokordon)

Küçük, yumuşak, sarkan cilt büyümeleri

Cerrahi çıkartma

Kurdeşen (ürtiker)

Kabarık, kırmızı, kaşıntılı kabarcıklar

Antihistaminikler

Rozasea

Kızarıklık, yüzdeki damarların belirginleşmesi, sivilceler

Topikal antibiyotikler, lazer tedavisi

Vitiligo

Cilt pigmentasyonunun kaybı

Topikal kortikosteroidler, fototerapi

Siğil (verruka)

Kabarık, pürüzlü büyümeler

Kriyoterapi, salisilik asit, lazer tedavisi

Impetigo

Kırmızı yaralar, bal rengi kabuklar

Topikal veya oral antibiyotikler

Mantar hastalığı (tinea corporis)

Kırmızı, halka şeklinde döküntü

Antifungal kremler veya oral ilaçlar

Uçuk (oral herpes)

Dudaklarda veya çevresinde küçük, ağrılı kabarcıklar

Antiviral ilaçlar

Genital siğiller (kondiloma akuminatum)

Et renginde, karnabahar benzeri büyümeler

Topikal tedaviler, kriyoterapi, cerrahi çıkartma

Selülit

Kırmızı, şişmiş, sıcak cilt, ağrı

Oral antibiyotikler

Folikülit

Kırmızı, iltihaplı saç kökleri

Topikal antibiyotikler veya antifungal kremler

Sebase kist

Sert, yuvarlak, ağrısız kist

Cerrahi çıkartma

Lipom

Yumuşak, hamur kıvamında, hareketli şişlik

Genellikle kozmetik nedenlerle gerekli değil

Dermatofibroma

Küçük, sert, kahverengi kabartı

Genellikle kozmetik nedenlerle gerekli değil

Liken planus

Kaşıntılı, mor, çokgen şeklinde döküntü

Topikal kortikosteroidler, antihistaminikler

Pityriasis rosea

Yaygın olarak “noel ağacı” deseni olan pembe, pullu döküntü

Genellikle kendiliğinden düzelir

Sarkan hastalığı (kabakulak)

Şiddetli kaşıntılı, döküntülü lezyonlar

Topikal skabiyisidler

Zona (herpes zoster)

Şerit veya küme halinde ağrılı, kabarcıklı döküntü

Antiviral ilaçlar

Kızamık (kızamık)

Kırmızı döküntü, ateş, öksürük, burun akıntısı

Destekleyici bakım, aşılama

Suçiçeği (varisella)

Kaşıntılı kabarcıklarla döküntülü döküntü

Destekleyici bakım, aşılama

Pityriasis alba

Yüzde soluk, pullu lezyonlar

Nemlendiriciler, hafif kortikosteroidler

Eritema multiforme

Hedef benzeri döküntüler, genellikle enfeksiyonlar veya ilaçlar nedeniyle

Tetikleyen sebep belirlenip çıkarılmalı

Eritema nodosum

Bacaklarda ağrılı, kırmızı nodüller

Temel sebep tedavi edilmeli, dinlenme, NSAID’ler

Stevens-Johnson sendromu (SJS)

Şiddetli cilt ve mukoza zarı reaksiyonu

Hastaneye yatış, destekleyici bakım, temel nedenin tedavisi

Toksik epidermal nekroliz (TEN)

Geniş alanlarda cilt yırtılması ve kabarcıklar

Hastaneye yatış, destekleyici bakım, temel nedenin tedavisi

Ürtikeriyal vaskülit

Damarlarda iltihaplı kabarcıklı döküntü

Antihistaminikler, kortikosteroidler

Xanthelasma

Göz çevresinde sarı kolesterol birikintileri

Cerrahi çıkartma

Piyojenik granülom

Kırmızı, kanayan, hızla büyüyen kabartı

Cerrahi çıkartma

Keloid

Kabarık, kalınlaşmış yara dokusu

Steroid enjeksiyonları, cerrahi çıkartma

Molluskum kontagiyozum

Et renginde, kubbe şeklinde kabartılar

Kriyoterapi, topikal ilaçlar

Port-wine lekesi (nevus flammeus)

Kırmızı veya mor doğum lekesi

Lazer tedavisi

Cafe-au-lait lekeleri

Ciltte açık kahverengi, düz lekeler

Genellikle kozmetik nedenlerle gerekli değil

Hemangiyom

Kırmızı veya mor doğum lekesi veya kabartı

Genellikle kozmetik nedenlerle gerekli değil

Tinea versicolor

Hipopigmente veya hiperpigmente lekeler

Antifungal kremler veya şampuanlar

Tinea pedis (spor ayakkabısı)

Ayaklarda kızarık, kaşıntılı, pullu döküntü

Antifungal kremler veya pudralar

Tinea cruris (kasık kaşıntısı)

Kasık bölgesinde kaşıntılı, kırmızı, pullu döküntü

Antifungal kremler veya pudralar

Tinea capitis

Saçlı deri mantarı, saç dökülmesiyle birlikte

Oral antifungal ilaçlar

Tinea barbae

Sakal bölgesinin mantar enfeksiyonu

Oral antifungal ilaçlar

Liken simpleks kronik

Tekrarlayan kaşıntı sonucu kalınlaşmış, deri lezyonları

Topikal kortikosteroidler, antihistaminikler

Acanthosis nigricans

Koyulaşmış, kalınlaşmış lezyonlar, genellikle vücut katlarındadır

Temel sebep tedavi edilmeli, kremler veya losyonlar