Kök Hücre Enjeksiyonu

Kök hücreler, vücudun hammaddeleridir - özel işlevlere sahip diğer tüm hücrelerin üretildiği hücreler. Vücutta veya laboratuvarda doğru koşullar altında kök hücreler bölünerek yavru hücreler adı verilen daha fazla hücre oluşturur.

Bu yavru hücreler ya yeni kök hücreler (kendi kendini yenileme) ya da kan hücreleri, beyin hücreleri, kalp kası hücreleri veya kemik hücreleri gibi daha spesifik bir işleve sahip özel hücreler (farklılaşma) haline gelirler. Vücuttaki başka hiçbir hücre, yeni hücre türleri oluşturma konusunda doğal yeteneğe sahip değildir.

Kök hücrelere neden bu kadar ilgi var?

 • Hastalıkların nasıl oluştuğuna dair anlayışı artırın. Araştırmacılar ve doktorlar, kök hücrelerin kemik, kalp kası, sinirler ve diğer organ ve dokulardaki hücrelere olgunlaşmasını izleyerek hastalıkların ve durumların nasıl geliştiğini daha iyi anlayabilirler.

 • Hastalıklı hücreleri değiştirmek için sağlıklı hücreler oluşturun (rejeneratif tıp). Kök hücreler, insanlarda hastalıklı veya hasarlı dokuları yenilemek ve onarmak için kullanılabilecek spesifik hücreler haline gelmeleri için yönlendirilebilir.

  Kök hücre tedavilerinden yararlanabilecek kişiler arasında omurilik yaralanmaları, tip 1 diyabet, Parkinson hastalığı, amyotrofik lateral skleroz, Alzheimer hastalığı, kalp hastalığı, felç, yanıklar, kanser ve osteoartrit bulunanlar bulunur.

  Kök hücreler, transplant ve rejeneratif tıpta kullanılmak üzere yeni doku haline gelme potansiyeline sahip olabilir. Araştırmacılar, kök hücreler ve bunların transplant ve rejeneratif tıptaki uygulamaları hakkındaki bilgileri geliştirmeye devam ediyor.

 • Güvenlik ve etkinlik için yeni ilaçları test edin. İnsanlarda araştırma amaçlı ilaçları kullanmadan önce, araştırmacılar ilaçları güvenlik ve kalite açısından test etmek için bazı kök hücre türlerini kullanabilirler. Bu tür testlerin büyük olasılıkla ilk önce kardiyak toksisite testi için ilaç geliştirme üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır.

  Yeni çalışma alanları, yeni ilaçları test etmek için dokuya özgü hücrelere programlanmış insan kök hücrelerinin kullanılmasının etkinliğini içerir. Yeni ilaçların test edilmesinin doğru olması için hücrelerin, ilacın hedeflediği hücre tipinin özelliklerini elde edecek şekilde programlanması gerekir. Hücreleri belirli hücrelere programlama teknikleri üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.

  Örneğin, bir sinir hastalığı için yeni bir ilacı test etmek için sinir hücreleri oluşturulabilir. Testler, yeni ilacın hücreler üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını ve hücrelerin zarar görüp görmediğini gösterebilir.

Kök hücreler nereden geliyor?

 • Embriyonik kök hücreleri. Bu kök hücreler, üç ila beş günlük embriyolardan gelir. Bu aşamada bir embriyoya blastosist denir ve yaklaşık 150 hücreye sahiptir.

  Bunlar pluripotent (ploo-RIP-uh-tunt) kök hücrelerdir, yani daha fazla kök hücreye bölünebilirler veya vücuttaki herhangi bir hücre tipine dönüşebilirler. Bu çok yönlülük, embriyonik kök hücrelerin hastalıklı doku ve organları yenilemek veya onarmak için kullanılmasına izin verir.

 • Yetişkin kök hücreler. Bu kök hücreler, kemik iliği veya yağ gibi çoğu yetişkin dokusunda az sayıda bulunur. Embriyonik kök hücrelerle karşılaştırıldığında, yetişkin kök hücreler vücudun çeşitli hücrelerini meydana getirme konusunda daha sınırlı bir yeteneğe sahiptir.

  Yakın zamana kadar araştırmacılar, yetişkin kök hücrelerin yalnızca benzer hücre türleri oluşturabileceğini düşünüyorlardı. Örneğin araştırmacılar, kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin sadece kan hücrelerini meydana getirebileceğini düşündüler.

  Bununla birlikte, ortaya çıkan kanıtlar, yetişkin kök hücrelerin çeşitli hücre türleri oluşturabileceğini düşündürmektedir. Örneğin, kemik iliği kök hücreleri, kemik veya kalp kası hücreleri oluşturabilir.

  Bu araştırma, insanlarda yararlılığı ve güvenliği test etmek için erken evre klinik denemelere yol açmıştır. Örneğin, yetişkin kök hücreler şu anda nörolojik veya kalp hastalığı olan kişilerde test edilmektedir.

 • Yetişkin hücreler, embriyonik kök hücrelerin (uyarılmış pluripotent kök hücreler) özelliklerine sahip olacak şekilde değiştirildi. Bilim adamları, genetik yeniden programlamayı kullanarak normal yetişkin hücreleri başarıyla kök hücrelere dönüştürdüler. Araştırmacılar, yetişkin hücrelerdeki genleri değiştirerek, hücreleri embriyonik kök hücrelere benzer şekilde hareket edecek şekilde yeniden programlayabilirler.

  Bu yeni teknik, araştırmacıların embriyonik kök hücreler yerine yeniden programlanmış hücreleri kullanmasına ve yeni kök hücrelerin bağışıklık sisteminin reddedilmesini önlemesine izin verebilir. Bununla birlikte, bilim adamları, değiştirilmiş yetişkin hücrelerin kullanılmasının insanlarda olumsuz etkilere neden olup olmayacağını henüz bilmiyorlar.

  Araştırmacılar, düzenli bağ dokusu hücrelerini alıp fonksiyonel kalp hücreleri olmak üzere yeniden programlayabildiler. Çalışmalarda, yeni kalp hücreleri enjekte edilen kalp yetmezliği olan hayvanlarda, kalp fonksiyonlarında ve hayatta kalma sürelerinde iyileşme görüldü.

 • Perinatal kök hücreler. Araştırmacılar, amniyotik sıvıda ve göbek kordon kanında kök hücreler keşfettiler. Bu kök hücreler ayrıca özel hücrelere dönüşme yeteneğine de sahiptir.

  Amniyotik sıvı, rahimde gelişmekte olan bir fetüsü çevreleyen ve koruyan keseyi doldurur. Araştırmacılar, anormallikleri test etmek için hamile kadınlardan alınan amniyotik sıvı örneklerinde kök hücreler belirlediler - amniyosentez adı verilen bir prosedür.

  Potansiyellerini anlamak için amniyotik sıvı kök hücreleri üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Embriyonik kök hücrelerin kullanımı hakkında neden bir tartışma var?

Embriyonik kök hücreler, bir tüp bebek kliniğinde bir kadının yumurtası bir erkeğin spermiyle döllendiğinde oluşan bir hücre grubu olan erken evre embriyolardan elde edilir. İnsan embriyonik kök hücreleri insan embriyolarından ekstrakte edildiğinden, embriyonik kök hücre araştırmalarının etiği hakkında birkaç soru ve sorun ortaya çıkmıştır.

Ulusal Sağlık Enstitüleri, 2009 yılında insan kök hücre araştırmaları için kılavuzlar oluşturmuştur. Kılavuzlar, embriyonik kök hücreleri ve bunların araştırmalarda nasıl kullanılabileceğini tanımlar ve embriyonik kök hücre bağışı için öneriler içerir. Ayrıca kılavuzlar, in vitro fertilizasyon ile oluşturulan embriyolardan elde edilen embriyonik kök hücrelerin yalnızca embriyoya artık ihtiyaç duyulmadığında kullanılabileceğini belirtir.

Bu embriyolar nereden geliyor?

Embriyonik kök hücre araştırmalarında kullanılan embriyolar, tüp bebek kliniklerinde döllenmiş ancak hiçbir zaman bir kadının rahmine implante edilmemiş yumurtalardan gelir. Kök hücreler, bağışçılardan bilgilendirilmiş onam alınarak bağışlanır. Kök hücreler, laboratuvarlarda test tüplerinde veya petri kaplarında özel solüsyonlarda yaşayabilir ve büyüyebilir.

Araştırmacılar neden bunun yerine yetişkin kök hücreleri kullanamıyor?

Yetişkin kök hücrelerle ilgili araştırmalar umut verici olsa da yetişkin kök hücreler, embriyonik kök hücreler kadar çok yönlü ve dayanıklı olmayabilir. Yetişkin kök hücreler, tüm hücre tiplerini üretmek için manipüle edilemeyebilir, bu da yetişkin kök hücrelerin hastalıkları tedavi etmek için nasıl kullanılabileceğini sınırlar.

Yetişkin kök hücrelerin ayrıca toksinler gibi çevresel tehlikelerden veya hücrelerin replikasyon sırasında edindiği hatalardan kaynaklanan anormallikler içermesi daha olasıdır. Ancak araştırmacılar, yetişkin kök hücrelerinin ilk düşünülenden daha uyumlu olduğunu bulmuşlardır.

Kök hücre dizileri nedir ve araştırmacılar neden onları kullanmak istiyor?

Kök hücre dizisi, tümü tek bir orijinal kök hücreden türeyen ve bir laboratuarda yetiştirilen bir hücre grubudur. Kök hücre dizisindeki hücreler büyümeye devam eder ancak özel hücrelere farklılaşmazlar. İdeal olarak, genetik kusurlardan uzak kalırlar ve daha fazla kök hücre oluşturmaya devam ederler. Hücre kümeleri bir kök hücre hattından alınabilir ve saklanmak üzere dondurulabilir veya diğer araştırmacılarla paylaşılabilir.

Kök hücre tedavisi (rejeneratif tıp) nedir ve nasıl çalışır?

Rejeneratif tıp olarak da bilinen kök hücre tedavisi, kök hücreler veya bunların türevlerini kullanarak hastalıklı, işlevsiz veya yaralı dokunun onarım yanıtını destekler. Organ naklinde bir sonraki bölümdür ve tedarikte sınırlı olan donör organlar yerine hücreler kullanılır.

Araştırmacılar bir laboratuvarda kök hücre yetiştiriyor. Bu kök hücreler, kalp kası hücreleri, kan hücreleri veya sinir hücreleri gibi belirli hücre türlerinde uzmanlaşmak için manipüle edilir.

Özel hücreler daha sonra bir kişiye implante edilebilir. Örneğin, kişinin kalp hastalığı varsa, hücreler kalp kasına enjekte edilebilir. Sağlıklı nakledilen kalp kası hücreleri daha sonra kusurlu kalp kasının onarılmasına katkıda bulunabilir.

Araştırmacılar, kalp benzeri hücreler olmaya yönlendirilen yetişkin kemik iliği hücrelerinin insanlarda kalp dokusunu onarabileceğini zaten göstermişti ve daha fazla araştırma devam ediyor.

İnsanlarda terapötik klonlama başarılı oldu mu?

Tipografi, yazı dilini okunabilir, okunabilir ve görüntülendiğinde çekici hale getirmek için yazı düzenleme sanatı ve tekniğidir. Yazı tipinin düzenlenmesi, yazı karakterlerinin, nokta boyutunun, satır uzunluğunun, satır aralığının (önde gelen), harf aralığının (izleme) seçilmesini ve harf çiftleri içindeki boşluğun ayarlanmasını (karakter aralığı) içerir.

Sıkça Sorulan Sorular

KÖK HÜCRELER NELERDİR?

Kök hücreler, sınırsız bölünme gücüne sahip ve vücuttaki hemen hemen her tür hücreye dönüşebilen inanılmaz hücrelerdir. Vücudunuzdaki hücrelerin çoğu bölündüklerinde sadece kendilerini çoğaltabilirler. Bir kas bölünür ve başka bir kas hücresi olur; bir kan hücresi başka bir kan hücresi olmak üzere bölünür. Kök hücreler başka kök hücrelere dönüşebilir veya vücuttaki herhangi bir hücreye dönüşebilir. Bu, iyileşme söz konusu olduğunda onlara inanılmaz bir potansiyel verir.

NE TÜR KÖK HÜCRELER VARDIR?

Doğada bulunan iki tür kök hücre vardır: embriyonik kök hücreler ve yetişkin kök hücreler. (Üçüncü bir kök hücre türü vardır, uyarılmış pluripotent kök hücreler, ancak bunlar ancak laboratuvarda oluşturulabilir.) Embriyonik kök hücreler, blastosistlerde, yani 3-5 günlük embriyolarda bulunur. Kendi başlarına bırakılırlarsa, vücuttaki her hücre tipine dönüşeceklerdir. Yetişkin kök hücreler tüm insanlarda, genellikle kemik iliğinde ve yağ dokusunda (göbek yağında) bulunur. Her ikisi de çeşitli yaralanmaları ve hastalıkları iyileştirme konusunda potansiyele sahiptir.

KÖK HÜCRELERLE İLGİLİ ETİK BİR TARTIŞMA NEDEN VAR?

Aslında, yalnızca embriyonik kök hücreler etik açıdan tartışmalı olarak kabul edilir. Bunun nedeni, embriyonik kök hücrelerin toplanması sürecinde embriyonun yok edilmesidir. Birçok insan bunu insan hayatını mahvetmek olarak görüyor, bu yüzden tartışmanın nereden geldiğini görmek kolay.

Bununla birlikte, yetişkin kök hücreler embriyolardan değil, prosedüre bilgilendirilmiş onam veren yetişkin hastalardan gelir. Hastayı tedavi etmek için kök hücreler, hastanın vücudunun bir bölümünden başka bir bölümüne basitçe taşınır. Bir deri grefti kadar etik olarak tartışmalı, yani hiç tartışmalı değil.

UYGULAMANIZDA NE TÜR KÖK HÜCRE KULLANIYORSUNUZ?

FDA Kontrollü Otolog Tedavi Kılavuzlarına uygun olarak yalnızca yetişkin kök hücreleri kullanıyoruz. Bunun nedeni, işlem için hastanın kendi hücrelerini kullanmamız gerektiğidir. Başka bir kişiden veya bir embriyodan alınan kök hücreleri kullanacak olsaydık, hastanın bağışıklık sistemi onları istilacı olarak görür ve onlara saldırırdı. Söylemeye gerek yok, bu hastaya yardımcı olmaz.

KULLANDIĞINIZ KÖK HÜCRELER NEREDEN GELİYOR?

Kök hücrelerimizi hastalarımızın bacak veya yağ dokusundaki (göbek yağı) kemik iliğinden alıyoruz. Kök hücreleri nereden alacağımız hastanın yaşına bağlıdır. 50 yaşın altındaki hastaların kök hücreleri genellikle kemik iliğinden alınır; 50 yaş üstü hastalarda genellikle yağ dokusundan daha iyi sonuçlar alıyoruz.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bizim uygulamamızda kök hücreler, yaralı eklemleri, bağları ve diğer dokuları iyileştirmek için PRP veya PPP ile birlikte çalışır. Kök hücreleri vücudunuzdan aldıktan sonra, onları PRP veya PPP ile karıştırıyor ve orijinal yaralanma bölgesine dikkatlice enjekte ediyoruz. Hücreler geldiğinde, kök hücreler, kıkırdak, bağlar, tendonlar veya diğer dokular olsun, yaralanmayı iyileştirmek için gereken her şeye dönüşmek üzere “programlanır”. Sonuç gerçek iyileşmedir: size yaralanmadan önceki hissi ve işlevi veren yeni doku.

KÖK HÜCRELER BAŞKA NELER İÇİN KULLANILABİLİR?

Kök hücrelerin, transplantasyona ihtiyaç duyan hastalar için yeni organlar yetiştirmekten diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıkları iyileştirmeye kadar her şeyi içeren çok çeşitli sorunları iyileştirmek için kullanılması için büyük bir potansiyel vardır. Ancak, henüz tam olarak orada değiliz. Bu nedenle, Ulusal Kök Hücre Kliniği şimdilik işe yaradığı kanıtlanan şeylere odaklanıyor: Yaraları iyileştirmek ve hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak için kök hücreleri kullanmak.

BAŞKA SORULARIM VARSA NE YAPMALIYIM?

Bize Ulaşın! Bir konsültasyon için sizinle görüşmekten ve kök hücre tedavisi ve sizin için neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Ayrıca etik kaygılarınızı da bir kenara koyabiliriz. Randevu istemek için bugün bizi aramanız yeterli.