Op. Dr. Barış Çin

Estetik Cerrahide Son Trendler

Angelina Jolie estetik cerrahi yaptırdı mı?

17.06.2023

angelina jolie before after

Angelina Jolie’nin estetik ameliyatlarıyla ilgili çeşitli söylentiler bulunmaktadır. Ancak, bu söylentilerin doğruluğu hakkında kesin bir bilgi olmadığını belirtmek önemlidir. Bazı yaygın spekülasyonlar şunları içerebilir:

 1. Rinoplasti (Burun Estetiği): Angelina Jolie’nin burun şeklinde bir değişiklik olduğu iddia edilmiştir. Bazı kaynaklar, burnunun daha ince ve daha zarif göründüğünü söylemektedir. 
 2. Dudak Dolgusu: Bazı söylentilere göre, Angelina Jolie’nin dudaklarının dolgu uygulamalarıyla daha dolgun hale getirildiği düşünülmektedir.
 3. Kırışıklık veya Cilt Gençleştirme Tedavileri: Ciltteki pürüzsüzlüğü ve gençlik etkisini korumak için Angelina Jolie’nin kırışıklık tedavisi veya cilt gençleştirme tedavileri aldığına dair söylentiler bulunmaktadır.

Yine de bu söylentilerin doğruluğunu teyit etmek mümkün değildir. Ünlülerin estetik tercihleri ve kişisel yaşamları gizlilik içinde kalmalıdır ve spekülasyonlara dayanarak kesin yargılara varmak doğru değildir. Önemli olan, bireylerin estetik tercihlerine saygı göstermek ve kişisel yaşamlarına müdahale etmemektir. Op. Dr Barış Çin’e başvurarak Angelina Jolie estetiği hakkında bilgi alabilirsiniz.

Meme Küçültme Cerrahisi: Yaşam Kalitesini ve Özsaygıyı İyileştiren Bir Yöntem

16.02.2023

breastbackpain

Meme küçültme cerrahisi, kozmetik faydalarıyla uzun süredir bilinmektedir. Ancak, Plastic and Reconstructive Surgery dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu prosedürün hastaların yaşam kalitesi üzerindeki derin olumlu etkisini ortaya koymuştur. Araştırma, meme küçültme cerrahisi geçiren kişilerin ağrıda azalma ve özsaygıda artış gibi çeşitli yönlerde önemli iyileşmeler bildirdiğini göstermektedir. Bu bulgular, meme küçültme cerrahisinin estetik sonuçlarının ötesindeki dönüştürücü potansiyelini vurgulamaktadır.

Plastik cerrahi alanındaki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, meme küçültme cerrahisi sonrası hastaların deneyimlerinin kapsamlı bir analizini içermiştir. Katılımcılara prosedür öncesi ve sonrasında yaşamlarının çeşitli yönleri hakkında anket uygulanmıştır. Sonuçlar, yaşam kalitesinin birçok alanında dikkate değer iyileşmeleri ortaya çıkarmıştır.

Ağrı ve fiziksel rahatsızlığı azaltığı tespit edilmiştir. Aşırı büyük memeler olan meme hipertrofisi, sıklıkla kronik ağrı ve fiziksel rahatsızlığa neden olabilir. Çalışma, meme küçültme cerrahisinin bu semptomları önemli ölçüde hafiflettiğini göstermiştir. Katılımcılar, bel, omuz ve boyun ağrılarının azaldığını, baş ağrısı ve postürle ilgili sorunlardan da kurtulduklarını bildirmiştir. Fiziksel rahatsızlığın ortadan kalkması, genel fiziksel sağlık ve yaşam kalitesinde önemli bir iyileşmeye katkıda bulunmuştur.

Özgüven ve vücut algısının olumlu yönde düzeldiği görülmüştür. Büyük memelere sahip kadınlar sıklıkla psikolojik sıkıntılar ve olumsuz bir vücut imajı yaşarlar. Meme küçültme cerrahisi, bu konuda dönüştürücü bir çözüm olmuştur. Prosedür sonrasında katılımcılar, özsaygılarında ve vücut imajı memnuniyetlerinde önemli bir iyileşme bildirmiştir. Cerrahi, bireylerin bedenlerinde daha rahat ve kendine güvenli hissetmelerine yardımcı olarak, sosyal etkileşimlerini, kişisel ilişkilerini ve genel duygusal refahlarını olumlu yönde etkilemiştir.

Fiziksel aktivite ve hayat tarzının düzeldiği görülmüştür. Aşırı büyük memeler, sıklıkla fiziksel aktiviteleri kısıtlar ve aktif bir yaşam tarzına engel olabilir. Çalışma, meme küçültme cerrahisinin katılımcılar için yeni olanaklar yarattığını ve önceden zorlandıkları fiziksel aktivitelere katılmalarına olanak sağladığını ortaya koymuştur. Bu yeni özgürlük, sadece fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmamış, aynı zamanda özgüveni artırmış ve bir güç duygusu vermiştir.

Psikososyal faydalar ve hayat kalitesi artışı: Meme küçültme cerrahisinin psikososyal faydaları geniş kapsamlıdır. Katılımcılar, sosyal ortamlarda daha az özgüvensiz hissettiklerini ve daha rahat olduklarını bildirmişlerdir. Cerrahi, giyim seçeneklerini iyileştirmiş, kişilerin iyi oturan kıyafetler bulmalarını ve kişisel tarzlarını geliştirmelerini kolaylaştırmıştır. Genel yaşam kalitesindeki iyileşme, iş, ilişkiler ve genel yaşam keyfi gibi çeşitli alanlarda artan memnuniyet ve mutluluğa yol açmıştır.

Sonuç olarak  Plastic and Reconstructive Surgery dergisinde yayımlanan son araştırma, meme küçültme cerrahisinin estetik sonuçlarından öteye uzanan önemli faydalar sunduğunu kanıtlamaktadır. Bu prosedürü geçiren hastalar, ağrıda azalma, özsaygıda artış ve genel yaşam kalitesinde çeşitli iyileşmeler yaşamaktadır. Bu bulgular, meme küçültme cerrahisinin fiziksel, duygusal ve sosyal yaşamın çeşitli yönlerini olumlu yönde etkileme potansiyelini vurgulamaktadır. Her zaman olduğu gibi, herhangi bir cerrahi prosedürü düşünen bireyler, durumlarını değerlendirmek ve uygun eylem planını belirlemek için Op. Dr. Barış Çin’e danışabilirsiniz.

12.01.2023

FDA Uyarısı: Vücut Şekillendirme ve Geliştirme İçin Enjekte Edilebilir Silikon Kullanımına İlişkin Riskler
fda tabela plastik cerrahi

Düşlenilen vücut şekli ve görünümün peşinde olan birçok kişi çeşitli kozmetik prosedürleri araştırmaktadır. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yakın zamanda vücut şekillendirme ve geliştirme için enjekte edilebilir silikon kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Ciddi komplikasyonlar, enfeksiyonlar, şekil bozuklukları ve hatta ölümler gibi birçok rapor üzerine FDA, bu ürünlerin kullanımıyla ilişkili olası risklere dikkat çekmek amacıyla bir uyarı yayınladı. Bu makalede, FDA uyarısının detayları ele alınacak ve kozmetik prosedürler konusunda bilinçli karar vermenin önemi vurgulanacaktır.

FDA Uyarısı: FDA, vücut şekillendirme ve geliştirme için enjekte edilebilir silikonun kullanımıyla ilişkili endişe verici olayların rapor edildiğini belirtti. Bu ürünler, genellikle yasa dışı olarak dermal dolgu maddeleri olarak pazarlanır ve kalça büyütme veya diğer bölgelerin şekillendirilmesi gibi amaçlarla vücuda enjekte edilir. Bildirilen komplikasyonlar arasında şiddetli enfeksiyonlar, doku hasarı, izler, yumaklar, embolizm (bir maddenin kan dolaşımına girmesi) ve hatta ölümler yer almaktadır. Bu olaylar, kozmetik amaçlarla onaylanmamış ve düzenlenmemiş silikon ürünlerinin kullanımının tehlikelerini ortaya koymaktadır.

Enjekte Edilebilir Silikonun Riskleri: Vücut şekillendirme ve geliştirme için enjekte edilebilir silikon kullanımı önemli riskler içermektedir. FDA tarafından onaylanmış dermal dolgu maddelerinin aksine, sıkı testlere tabi tutulan ve özellikle kozmetik kullanım için formüle edilen bu ürünler, vücut üzerinde öngörülemeyen etkilere sahip olabilir. Silikon enjeksiyonları, vücut içinde hareket ederek doku hasarına ve uzun vadeli komplikasyonlara neden olabilir. Nitelikli olmayan uygulayıcılar veya düzenlemeye tabi olmayan ortamlarda kullanılan tıbbi nitelikte olmayan silikon, yan etkilerin ve ciddi komplikasyonların riskini büyük ölçüde artırır.

Güvenliği Sağlama ve Riskleri Azaltma: FDA’nın uyarısı, kozmetik prosedürleri düşünen kişilere güvenliklerini ve refahlarını önceliklendirmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Vücut şekillendirme ve geliştirmede riskleri en aza indirmek için şu yönergeleri izlemek önemlidir:

 1. Nitelikli Bir Uzmanla Görüşün: Uzman bir plastik cerrah veya dermatologdan tavsiye alın. Onlar doğru bilgiler sağlayabilir, bireysel ihtiyaçları değerlendirebilir ve güvenli ve onaylanmış tedavi seçeneklerini önerirler.

 2. FDA Onaylı Ürünler: Sadece FDA onaylı dermal dolgu maddelerini ve vücut şekillendirme ürünlerini değerlendirin. Bu ürünler, güvenlik ve etkinliklerini sağlamak için kapsamlı testlere tabi tutulmuşlardır.

 3. Kimlik ve Tesisleri Doğrulayın: Herhangi bir prosedürden önce uygulayıcının kimlik bilgilerini doğrulayın ve lisanslı ve düzenlemeye tabi olan bir tesisinde faaliyet gösterdiklerinden emin olun. Detaylı araştırma yapın, hasta tanıklıklarını ve önce ve sonra fotoğraflarını isteyin.

 4. Açık İletişim: Beklentilerinizi, endişelerinizi ve mevcut tıbbi durumlarınızı sağlık uzmanınızla paylaşın. Şeffaf iletişim, belirli prosedürler için uygunluğunuzu değerlendirmek ve potansiyel riskleri yönetmek için önemlidir.

Sonuç: FDA’nın vücut şekillendirme ve geliştirme için enjekte edilebilir silikon kullanımı konusunda uyarısı, kozmetik prosedürler arayan bireylere bir uyarı mesajı niteliğindedir. Enfeksiyonlar, şekil bozuklukları ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara dair raporlar, FDA onaylı ürünlerin kullanılması ve nitelikli uzmanlardan tedavi alınması gerekliliğini vurgular. Güvenlik, refah ve bilinçli karar verme, herhangi bir kozmetik prosedürü düşünen kişiler için önemlidir. Deneyimli uygulayıcılara danışmak, potansiyel riskleri anlamak ve onaylanmış ve düzenlenmiş yöntemleri kullanarak istenen sonuçları elde etmek ve zarar riskini en aza indirmek önemlidir. Op. Dr. Barış Çin Sıvı Silikon enjeksiyonları yapmamaktadır. 

Will smith estetik cerrahi yaptırdı mı?

06.11.2022

will smith before after

Will Smith’in estetik ameliyatıyla ilgili herhangi bir kesin bilgi olmadığından, söylentiler veya spekülasyonlar gerçek dışı olabilir. Ancak bazı spekülasyonlar şunları içerebilir:

 1. Rinoplasti (Burun Estetiği): Will Smith’in burun şeklinde bir değişiklik olduğu söylentileri bulunmaktadır.

 2. Göz Kapağı Estetiği: Bazı spekülasyonlara göre, Will Smith’in göz kapağı estetiği yaptırdığı düşünülmektedir.

 3. Kırışıklık Tedavisi veya Dolgu Uygulamaları: Will Smith’in yüzünde daha pürüzsüz bir görünüm elde etmek için kırışıklık tedavisi veya dolgu uygulamaları yaptırdığına dair spekülasyonlar bulunmaktadır.

Yine de bu söylentilerin doğruluğunu teyit etmek mümkün değildir. Ünlülerin estetik tercihleri ve kişisel yaşamları gizlilik içinde kalmalıdır ve spekülasyonlara dayanarak kesin yargılara varmak doğru değildir. Önemli olan, bireylerin estetik tercihlerine saygı göstermek ve kişisel yaşamlarına müdahale etmemektir. Siz de Will Smith gibi estetik ameliyatlar istiyorsanız Op. Dr. Barış Çin kliniğine başvurabilirsiniz.

Rhinoplasty: Enhancing Quality of Life and Well-being

09.10.2022

Will Smith’in estetik ameliyatıyla ilgili herhangi bir kesin bilgi olmadığından, söylentiler veya spekülasyonlar gerçek dışı olabilir. Ancak bazı spekülasyonlar şunları içerebilir:

 1. Rinoplasti (Burun Estetiği): Will Smith’in burun şeklinde bir değişiklik olduğu söylentileri bulunmaktadır.

 2. Göz Kapağı Estetiği: Bazı spekülasyonlara göre, Will Smith’in göz kapağı estetiği yaptırdığı düşünülmektedir.

 3. Kırışıklık Tedavisi veya Dolgu Uygulamaları: Will Smith’in yüzünde daha pürüzsüz bir görünüm elde etmek için kırışıklık tedavisi veya dolgu uygulamaları yaptırdığına dair spekülasyonlar bulunmaktadır.

Yine de bu söylentilerin doğruluğunu teyit etmek mümkün değildir. Ünlülerin estetik tercihleri ve kişisel yaşamları gizlilik içinde kalmalıdır ve spekülasyonlara dayanarak kesin yargılara varmak doğru değildir. Önemli olan, bireylerin estetik tercihlerine saygı göstermek ve kişisel yaşamlarına müdahale etmemektir. Siz de Will Smith gibi estetik ameliyatlar istiyorsanız Op. Dr. Barış Çin kliniğine başvurabilirsiniz.

Kadıköy'deki Plastik Cerrahi Doktorları

03.10.2022

dr baris cin team

İSTANBUL’DAKİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK  CERRAHİ KLİNİKLERİ

Koşuyolu’ndaki Plastik Cerrahlar (plastik cerrahi doktorları): Op. Dr. Barış Çin, Doçent Dr. Nebil Yeşiloğlu, Profesör Dr. Mustafa Keskin, Ömer Rıza Özerdem

Koşuyolu Estetik Cerrahi yapan  Kulak Burun Boğaz KBB doktorları: Rinoest Estetik Merkezi, Op. Dr. Coşkun Şanverdi, Dr. Emre İlhan

Kadıköydeki Plastik Cerrahlar (plastik cerrahi doktorları): Op. Dr. Barış Çin, Op. Dr. Ahmet Kürşat Yiğit, Op. Dr. Omar Shahrukh, Op. Dr. Serkan Kaya, Op. Dr. Semih Yıldız, Profesör Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu, Op. Dr. Ozan Aslan, Op. Dr. Ekrem Keskin, Dr. İhsan Türkmen , Dr. Erkin Önsal, Dr. Ercan Cihandide, Dr. Alpay Duran, Dr. Oğuz Çörtük

İstanbul’daki Plastik Cerrahlar (plastik cerrahi hekimleri): Op. Dr. Barış Çin, Op. Dr. Ahmet Kürşat Yiğit, Op. Dr. Omar Shahrukh, Op. Dr. Serkan Kaya, Op. Dr. Semih Yıldız, Profesör Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu, Op. Dr. Ozan Aslan, Op. Dr. Ekrem Keskin, Dr. İhsan Türkmen , Dr. Erkin Önsal, Dr. Ercan Cihandide, Dr. Alpay Duran, Dr. Oğuz Çörtük, Dr. Barış Çakır

İstanbul’daki Hastaneler
Arnavutköy Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Plastik Cerrahi,

Başakşehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi

Bahçelievler Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi

Bayrampaşa Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi

Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi

Beykoz Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi

Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Eyüpsultan Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi İstinye Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Kağıthane Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Maltepe Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Pendik Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Tuzla Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Silivri Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Plastik Cerrahi Sultanbeyli Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Şile Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Üsküdar Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Sağlık Bilimleri Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Bakırköy

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Bakırköy

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Ataşehir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Validebağ Plastik Cerrahi Kiniği, Adile Sultan Kasrı Plastik Cerrahi Kliniği

Saglik Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Bahçelievler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Cerrahpaşa

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Küçükçekmece

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Küüçkçekmece

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Haydarpaşa

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Maltepe

Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Plastik Cerrahi, Kartal

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Üsküdar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Ümraniye

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi, Pendik

Sancaktepe Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırm Hastanesi Plastik Cerrahi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi, Okmeydanı

Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi, Göztepe (Kadıköy)

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi Plastik Cerrahi, Bakırköy

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Plastik Cerrahi, Kartal

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Plastik Cerrahi

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Plastik Cerrahi

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Plastik Cerrahi

Ahmet Yüksel Özemre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Üsküdar

Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Çekmeköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sancaktepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sultanbeyli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Plastik Cerrahi

Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi Plastik Cerrahi

Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastanesi Plastik Cerrahi

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Plastik Cerrahi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Plastik Cerrahi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi (Çapa)

İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Plastik Cerrahi

İstinye Üniversitesi Liv Hospital, Bahçeşehir

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Plastik Cerrahi

Koç Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi

Yeditepe Üniversitesi Balmumcu Göz Hastanesi Plastik Cerrahi

Yeditepe Üniversiesi Diş Hastanesi Plastik Cerrahi

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Plastik Cerrahi

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Plastik Cerrahi

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi

Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Plastik Cerrahi

Kasımpaşa Deniz Hastanesi Plastik Cerrahi

İstanbul Çamlıca Askeri Hastanesi Plastik Cerrahi

Academic Hospital, Altunizade

Adatıp Hastanesi Plastik Cerrahi, Kurtköy

Aile Hastanesi Plastik Cerrahi, Bahçelievler

Acıbadem Hastanesi Plastik Cerrahi, Bakırköy

Acıbadem Hastanesi Plastik Cerrahi, Fulya

Acıbadem Hastanesi Plastik Cerrahi, Kadıköy

Acıbadem Hastanesi Plastik Cerrahi, Kozyatağı

Acıbadem Hastanesi Plastik Cerrahi, Maslak

Acıbadem Hastanesi Plastik Cerrahi, Taksim

Elitium Hastanesi Plastik Cerrahi, Avcılar 7

Acıbadem International Hospital, Yeşilköy

Akça Hastanesi Plastik Cerrahi, Fatih

Aksaray Vatan Hastanesi Plastik Cerrahi

Aksoy Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Alman Hastanesi Plastik Cerrahi, Taksim

Amerikan Hastanesi Plastik Cerrahi (American Hospital), Nişantaşı

Anadolu Hastanesi Plastik Cerrahi, Üsküdar

Ataköy Hastanesi Plastik Cerrahi, Yenibosna

Avcılar Anadolu Hastanesi Plastik Cerrahi

Avcılar Candan Hastanesi Plastik Cerrahi

Avcılar Hayat Hastanesi Plastik Cerrahi

Avcılar Hospital

Avicenna Hastanesi Plastik Cerrahi, Esenler

Avrasya Hospital, Sultangazi

Avrasya Hospital, Zeytinburnu

Avrupa Hastanesi Plastik Cerrahi, Mecidiyeköy

Avrupa Cerrahi, Bakırköy

Avusturya Saint George Hastanesi Plastik Cerrahi, Karaköy

Özel Bağcılar Hastanesi Plastik Cerrahi

Bahat Hospital Sultangazi

Bahçelievler Ömür Hastanesi Plastik Cerrahi

Bakırköy Ömür Hastanesi Plastik Cerrahi

Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Plastik Cerrahi, Fatih

Balıklı Rum Hastanesi Plastik Cerrahi, Zeytinburnu

Balkan Hastanesi Plastik Cerrahi, Bahçelievler

Bayındır Hastanesi Plastik Cerrahi İçerenköy, Ataşehir

Bayrampaşa Göz Hastanesi Plastik Cerrahi, Eyüpsultan

Beşyüzevler Hayat Hastanesi Plastik Cerrahi, Bayrampaşa

Birincigöz Hastanesi Plastik Cerrahi, Beylikdüzü

Birinci Hastanesi Plastik Cerrahi, Beylikdüzü

Bilge Hastanesi Plastik Cerrahi, Gaziosmanpaşa

Bilgi Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Büyük Anadolu Hastanesi Plastik Cerrahi, Şirinevler

Özel Büyükçekmece Hastanesi Plastik Cerrahi

Can Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Central Hospital, Kozyatağı

Çağıner Hastanesi Plastik Cerrahi, Kadıköy

Çamlıca Hayat Hastanesi Plastik Cerrahi

Çamlıca Ömür Hastanesi Plastik Cerrahi

Çamlık Hastanesi Plastik Cerrahi

Çapa Hastanesi Plastik Cerrahi

Çapa Millet Hastanesi Plastik Cerrahi

Çevre Hastanesi Plastik Cerrahi, Mecidiyeköy

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Acarkent

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Ataşehir

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Bağdat Caddesi

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Bahçelievler

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Çekmeköy

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Göztepe

DentGroup Kids Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Caddebostan

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Maltepe

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Maslak

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Nişantaşı

DentGroup Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Yenibosna

Diyabet Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Dora Hospital, Kağıthane

Doğan Hastanesi Plastik Cerrahi, Küçükçekmece

Doğaner Hastanesi Plastik Cerrahi, Fatih

Dragos Hastanesi Plastik Cerrahi

Dragos Şifa Hastanesi Plastik Cerrahi

Dünya Göz Hastanesi Plastik Cerrahi, 1. Levent

Düzey Göz Merkezi – Avcılar

Erdem Hastanesi Plastik Cerrahi, Ümraniye

Eren Hastanesi Plastik Cerrahi, Ataşehir

Esnaf Hastanesi Plastik Cerrahi, Eminönü

Fatih Hastanesi Plastik Cerrahi

Fatih Tıp Merkezi

Ferihan Laçin Hastanesi Plastik Cerrahi

Fertijin Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi, Nişantaşı

Florence Nightingale Avrupa Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Florence Nightingale Hastanesi Plastik Cerrahi, Çağlayan

Florence Nightingale Metropolitan Hastanesi Plastik Cerrahi, Gayrettepe

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Plastik Cerrahi

Gelişim Hastanesi Plastik Cerrahi, Bahçelievler

Göksoy Hastanesi Plastik Cerrahi, Kadıköy

Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Plastik Cerrahi

Göz Sağlığı Merkezi

Güzelbahçe Hastanesi Plastik Cerrahi, Nişantaşı

Halkalı Kent Hastanesi Plastik Cerrahi

Hattat Hastanesi Plastik Cerrahi, 3. Levent

Hospitadent Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Bakırköy

Hospitadent Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Fatih

Hospitadent Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Mecidiyeköy

Hospitadent Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Çamlıca

Hospitadent Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Pendik

Hospitadent Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Bağcılar

Hospitalist Hastanesi Plastik Cerrahi

Haznedar Hastanesi Plastik Cerrahi, Bahçelievler

Haznedar Ömür Hastanesi Plastik Cerrahi

Hisar Intercontinental Hospital, Ümraniye

Hisar Hospital, Çamlıca

Hizmet Hastanesi Plastik Cerrahi, Bahçelievler

Huzur Hastanesi Plastik Cerrahi, Fatih

İncirli Hastanesi Plastik Cerrahi, Bakırköy

İstanbul Diş Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Özel İstanbul Hospital, İkitelli

İtalyan Hastanesi Plastik Cerrahi, Tophane

Ota-Jinemed Hospital, Beşiktaş

John F. Kennedy Hospital, Bahçelievler

Kadıköy Şifa Hastanesi Plastik Cerrahi

Kadıköy Vatan Hastanesi Plastik Cerrahi

Kadıoğlu Hastanesi Plastik Cerrahi, Mecidiyeköy

Kolan Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Kolan Hastanesi Plastik Cerrahi, Beylikdüzü

Lape Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Levent Hastanesi Plastik Cerrahi, 4. Levent

Lifemed Tıp Merkezi, Kadıköy

Liv Hospital, Ulus

Marmara Hastanesi Plastik Cerrahi, Maltepe

Medicalist Cerrahi Tıp Merkezi

Medicana Beylikdüzü Hastanesi Plastik Cerrahi

Medicana Bahçelievler Hastanesi Plastik Cerrahi

Medicine Hospital, Esenyurt

Medilife Hastanesi Plastik Cerrahi, Beylikdüzü

Medilife Hastanesi Plastik Cerrahi, Bağcılar

Medilife Hastanesi Plastik Cerrahi, Çapa

Medipol Hastanesi Plastik Cerrahi, Koşuyolu

Medipol Mega Hastanesi Plastik Cerrahi Bağcılar

Medipol Hastanesi Plastik Cerrahi Bahçelievler

Medipol Hastanesi Plastik Cerrahi Sefaköy

Medipol Hastanesi Plastik Cerrahi Pendik

Medipol Hastanesi Plastik Cerrahi Çamlıca

Medistate Hastanesi Plastik Cerrahi

Megadent Ağız ve Diş Sağlığı Kurumları

Memorial Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Merter Vatan Hastanesi Plastik Cerrahi

Meyan Hastanesi Plastik Cerrahi, Kozyatağı

Nisa Hastanesi Plastik Cerrahi, Yenibosna

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Plastik Cerrahi, Ümraniye

Özel Okmeydanı Hastanesi Plastik Cerrahi

Ortadoğu Hastanesi Plastik Cerrahi, Kartal

Özel Göztepe Hastanesi Plastik Cerrahi

Özel İkitelli Bahat Hastanesi Plastik Cerrahi

Özel Kartal Hospital, Kartal

Özel Kurtköy Tıp Merkezi

Özel Prodenta Diş Hastanesi Plastik Cerrahi

Özel Umut Hastanesi Plastik Cerrahi

Safa Hastanesi Plastik Cerrahi Yenibosna

Sanita Diş Hastanesi Plastik Cerrahi

Saygı Hastanesi Plastik Cerrahi

Sema Hastanesi Plastik Cerrahi

Seyfi Basa Çocuk Hastanesi Plastik Cerrahi, Kadıköy

Surp Agop Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Plastik Cerrahi, Kazlıçeşme

Şafak Hastanesi Plastik Cerrahi, Gaziosmanpaşa

Tekden Özel Hastane, İkitelli

Tem Hospital, İkitelli

Tepebaşı Vatan Hastanesi Plastik Cerrahi

Tosunoğlu Hastanesi Plastik Cerrahi, Şenesenevler

Türkiye Gazetesi Hastanesi Plastik Cerrahi, Şişli

Üsküdar Hastanesi Plastik Cerrahi

Vatan Hastanesi Plastik Cerrahi, Aksaray

Yaşar Hastanesi Plastik Cerrahi, Bakırköy

Yeni Bosna Hastanesi Plastik Cerrahi

Yeni Ufuk Hastanesi Plastik Cerrahi

Yeşil Bahar Hastanesi Plastik Cerrahi, Çiftehavuzlar

Yunus Emre Hastanesi Plastik Cerrahi

ERKA Hastanesi Plastik Cerrahi, Gaziosmanpaşa

Asya Hastanesi Plastik Cerrahi, Gaziosmanpaşa

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Randevu, İstanbul’un En İyi Plastik Cerrahi Devlet Hastanesi, ekşi, İstanbul’un En İyi Plastik Cerrahi Doktoru gibi aramalar en sık yapılan aramalardır.

devlette plastik cerrahi doktoru yok, plastik cerrahi randevusu açılmıyor, plastik cerrahi muayenesi olması gerekir, plastik cerraha randevu  alamadık gibi cümlelerden bıktınız mı?

Siz de bir an önce plastik cerrahi muayenesi olmak istiyorsanız, plastik cerrahi sırası beklemek istemiyorsanız, plastik cerrahi randevusu bulamıyorsanız Op. Dr. Barış Çin’e randevu alın muayene olun.

 

 

Meme Rekonstrüksiyon Cerrahisinde Yağ Enjeksiyonu için Yeni Kılavuzlar: Güvenliği ve Sonuçları İyileştirme

01.10.2022

dr baris cin fat injection surgery

Giriş: Meme rekonstrüksiyon cerrahisi, meme kanseri geçiren veya meme deformiteleri yaşayan bireylerin özgüvenini ve refahını yeniden kazanmada önemli bir rol oynamaktadır. Hastaların güvenliğini artırmak ve cerrahi sonuçları iyileştirmek amacıyla, Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği (ASPS) son zamanlarda meme rekonstrüksiyon işlemlerinde yağ enjeksiyonunun kullanımına ilişkin yeni kılavuzlar yayınlamıştır. Bu kılavuzlar, hasta seçimi, cerrahi teknikler ve ameliyat sonrası bakım konusunda öneriler sunarak uygulamaları standartlaştırmayı ve optimal sonuçları sağlamayı hedeflemektedir.

Hasta Seçimi: Kılavuzlar, meme rekonstrüksiyon cerrahisinde yağ enjeksiyonunun uygunluğunu belirlemek için hasta seçiminin önemini vurgulamaktadır. Hastanın tıbbi geçmişi, önceki tedavileri ve vücut kompozisyonu gibi faktörler dikkate alınır. Gerçekçi hedeflerin belirlenmesi için hastaların beklentilerinin değerlendirilmesi ve yağ enjeksiyonunun sınırlamalarının anlaşılması önemlidir.

Cerrahi Teknikler: ASPS kılavuzları, meme rekonstrüksiyonunda yağ enjeksiyonunun cerrahi tekniği için detaylı öneriler sunmaktadır. Kılavuzlar, steril tekniklerin kullanımının, yeterli anestezinin sağlanmasının ve uygun ön işaretlemelerin önemini vurgulamaktadır. Yağ greftlerinin toplanması, işlenmesi ve enjekte edilmesi konularında da titiz bir şekilde işlem yapılması gerektiği üzerinde durulur. Greftlerin hayatta kalmasını maksimize etmek ve komplikasyonları minimize etmek için dikkatli bir şekilde işlem yapılması önemlidir.

Ameliyat Sonrası Bakım: Başarılı sonuçlar için uygun ameliyat sonrası bakım meme rekonstrüksiyon cerrahisinde yağ enjeksiyonunun önemlidir. Kılavuzlar, yakın takip, potansiyel komplikasyonların izlenmesi ve hastanın beklentilerinin yönetilmesinin önemini vurgulamaktadır. Greftlenmiş alanların ve meme konturunun düzenli olarak izlenmesi, uzun vadeli sonuçların değerlendirilmesi ve herhangi bir endişenin hızla ele alınması önerilir.

Faydalar ve Dikkate Alınması Gerekenler: Meme rekonstrüksiyon cerrahisinde yağ enjeksiyonunun birkaç avantajı bulunmaktadır. Daha doğal ve yumuşak bir görünüm sağlar, meme simetrisini artırır ve geleneksel implant tabanlı rekonstrüksiyon için uygun olmayan hastalar için bir seçenek sunar. Ayrıca, hastanın kendi yağının kullanılması, yabancı implantlarla ilişkili komplikasyon riskini minimize eder.

Ancak, yağ enjeksiyonunun sınırlamalarını ve potansiyel risklerini dikkate almak önemlidir. Kılavuzlar, bu prosedürleri gerçekleştiren plastik cerrahlar tarafından uygun eğitim, deneyim ve belirlenen protokollere uyulmasının önemini vurgular. Ayrıca, hastaların faydaları, sınırlamaları ve potansiyel sonuçları konusunda eğitilmeleri, gerçekçi beklentilerin oluşturulması ve genel memnuniyetin sağlanması açısından önemlidir.

Sonuç: Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği’nin yağ enjeksiyonunu içeren meme rekonstrüksiyon cerrahisinde yeni yayımlanan kılavuzları, hastaların güvenliğini artırmayı ve sonuçları iyileştirmeyi hedefleyen önemli bir adımı temsil etmektedir. Hasta seçimi, cerrahi teknikler ve ameliyat sonrası bakım konularında öneriler sunan bu kılavuzlar, uygulamaları standartlaştırmayı ve genel bakım kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Plastik cerrahlar ve sağlık profesyonelleri, meme rekonstrüksiyonunda yağ enjeksiyonunu kullanan işlemlerde en iyi sonuçları ve hasta memnuniyetini sağlamak için bu kılavuzlara aşina olmalıdır. Sonuç olarak, bu kılavuzların uygulanması, alandaki ilerlemelere katkıda bulunacak ve meme rekonstrüksiyon hastalarının refahını ve özgüvenini daha da artıracaktır.

Kliniğimizde uygun hastalara Op. Dr. Barış Çin tarafından memeye yağ enjeksiyonu işlemi yapılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki silikon implantlar ile büyütme işlemi çoğu zaman yağ enjeksiyonu ile karşılaştırıldığında birinci seçenektir. Ancak uygun hastalarda veya silikon kullanılamayan hastalarda birinci tercih olabilir.

Pandemi Döneminde Plastik Cerrahi Talebinde Büyük Artış: Sanal Danışmanlığın Yükselişi

01.09.2021

covid plastic surgeon

COVID-19 salgını günlük yaşantımızda bir dizi beklenmedik değişikliklere neden oldu ve toplumun çeşitli yönlerini etkiledi. Karmaşa içinde ortaya çıkan şaşırtıcı bir trend, plastik cerrahi prosedürlerine yönelik talepte belirgin bir artış olmasıdır. Dünya, kapanmalar ve sosyal mesafe önlemleriyle uğraşırken, insanlar ameliyat sonrası iyileşme sürelerini evde geçiriyor ve sanal danışmanlık seçeneğini tercih ediyor. Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği’nin (ASPS) son raporuna göre, bu talep artışı sektörün peyzajını değiştirmiştir.

Pandeminin Plastik Cerrahi Üzerindeki Etkisi: COVID-19 pandemisi insanları yeni rutinlere ve yaşam biçimlerine adapte etti ve birçok kişi uzun süre evde zaman geçirdi. Günlük yaşamdaki bu değişim, plastik cerrahi düşünenler için ameliyat ve iyileşme süreçlerini endişelenmeden gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır. Uzaktan çalışma daha yaygın hale geldikçe, insanlar profesyonel yükümlülüklerini dengelemeyi ve plastik cerrahi ile kendilerini geliştirmeye zaman ayırmayı daha kolay buluyorlar.

Sanal Danışmanlığın Yükselişi: Sanal danışmanlıklar, pandemi döneminde plastik cerrahi sektöründe büyük bir dönüşümü tetiklemiştir. Daha önce potansiyel hastaların başvurularını yapmak için cerrahın ofisini ziyaret etmesi gerekiyordu, bu da zaman alıcı ve zahmetli olabiliyordu. Ancak sanal danışmanlık seçeneği sayesinde fiziksel ziyaretlere gerek kalmadan hastalar evlerinden çıkmadan cerrahlarıyla iletişim kurabiliyorlar.

Sanal danışmanlıkların avantajları çok yönlüdür. Hastalar, video görüşmeler aracılığıyla istedikleri prosedürleri tartışabilir, sorular sorabilir ve plastik cerrahların uzman tavsiyelerini alabilirler. Bu iletişim şekli aynı zamanda cerrahların bir hastayı belirli bir prosedür için uygun olup olmadığını değerlendirmelerine olanak tanır. Sanal etkileşimler, plastik cerrahi arayan bireylerin aradıkları konforu, gizliliği ve erişilebilirliği sunmaktadır.

Geliştirilmiş İyileşme Süreleri: Pandemi döneminde plastik cerrahi prosedürlerindeki artışın en önemli nedenlerinden biri, evde iyileşme için bol zamanın olmasıdır. Uzaktan çalışma düzenlemeleri ve sınırlı sosyal etkinlikler sayesinde insanlar ameliyat olma ve iyileşme sürecine enerji harcama fırsatını yakalamaktadır. Azalan yolculuk süreleri, yüz yüze toplantıların olmaması ve evden çalışabilme imkanı, bireylerin sağlıklarına öncelik vermesini kolaylaştırmaktadır.

Buna ek olarak, pandeminin duygusal etkisi birçok insanı özgüvenlerini artırmaya ve fiziksel görünümlerini iyileştirmeye yönlendirmiştir. Plastik cerrahi, belirsizlik döneminde kontrolü yeniden kazanma ve özgüveni artırma kaynağı olarak hizmet edebilir.

Güvenlik ve Sağlık Endişeleriyle Başa Çıkma: Pandemi, plastik cerrahi talebindeki artışı beraberinde getirmiş olsa da, ilişkili güvenlik endişelerini ele almak önemlidir. Saygın plastik cerrahlar, hastalarının sağlığını güvence altına almak için sıkı hijyen ve COVID-19 testi gibi sıkı güvenlik protokolleri uygulamaktadır. Plastik cerrahi düşünen bireylerin, sertifikalı cerrahları seçmeleri ve tercih ettikleri kliniklerin uyguladığı güvenlik önlemlerini araştırmaları önem taşımaktadır.

COVID-19 pandemisi, insanların plastik cerrahi talebinde önemli bir artışa neden olmuş, birçok kişi sanal danışmanlık imkanının artışını ve evde iyileşme sürecinin sağladığı kolaylığı benimsemiştir. Uzaktan çalışma ve dijital iletişim yaşamımızı yeniden şekillendirirken, plastik cerrahi sektörü, hastalarla sanal danışmanlık sağlayarak ve artan güvenlik protokollerini uygulayarak ihtiyaçları karşılamak için adapte olmuştur. Bununla birlikte, bireylerin sağlık ve güvenliklerini sıhhatlerini önceliklendirerek seçkin plastik cerrahları tercih etmeleri ve herhangi bir prosedürün risk ve faydalarını dikkatlice değerlendirmeleri önem taşımaktadır.

Adele nasıl kilo verdi ? ( adele weight loss )

01.10.2021

Grammy ödüllü ses sanatçısı Adele’nin kilo kaybı hakkında medyada ve halk arasında birçok söylenti bulunmaktadır.

Söylentiler arasında, diyet programları, egzersiz rutinleri, kişisel antrenörlerle çalışma, çeşitli beslenme hatta cerrahi estetik işlemleri gibi faktörlerin rol oynadığına dair spekülasyonlar bulunmaktadır.

Adele çeşitli röportajlarında egzersiz rutinlerinlerinin kilo vermesinde büyük etkisi olduğunu belirtiyor.

Ancak, çıkan bir çok haber doğrultusunda bazı genel önlemler ve alışkanlıklar üzerinde spekülasyonlar yapılmıştır. Bunlar ;

 1. Sağlıklı Beslenme: Adele’nin kilo verme sürecinde sağlıklı bir beslenme programı izlediği ve dengeli bir diyet benimsediği söylentiler arasında yer almaktadır. Bu, düşük kalorili ve besleyici gıdaları tercih etmek, porsiyon kontrolü yapmak ve sağlıklı atıştırmalıklar seçmek gibi adımları içerebilir.
 2. Egzersiz: Adele’nin kilo vermek için düzenli olarak egzersiz yaptığına dair söylentiler bulunmaktadır. Bu, kardiyo egzersizleri, direnç antrenmanları veya dans gibi fiziksel aktiviteleri içerebilir. Egzersiz, metabolizmanın hızlanmasına, kalori yakılmasına ve genel sağlığın iyileşmesine yardımcı olabilir.
 3. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Adele’nin kilo verme sürecinde yaşam tarzı değişiklikleri yaptığı spekülasyonları da mevcuttur. Bu, alkol tüketimini azaltmak, stres yönetimi tekniklerini uygulamak, uyku düzenine dikkat etmek ve sağlıklı alışkanlıkları benimsemek gibi adımları içerebilir.
Gamze ( Dimple )

08.10.2021

Gamze, yüzde yanaklarda veya çene üzerinde doğal olarak oluşan derin çukurlardır. Genellikle yanaklarda bulunurlar ve bazı insanlar için çekici bir özellik olarak kabul edilirler. Gamzeler, cilt altındaki bağ dokusunun kısalması veya bağlantısının zayıflaması sonucu oluşur. Gamzeler, genellikle genetik olarak geçiş gösterir ve aile üyeleri arasında benzerlik gösterebilir. Bazı insanlar gamzeleri doğuştan sahipken, diğerleri yaş ilerledikçe veya kilo aldıkça gamze geliştirebilirler. Gamzelerin ortaya çıkması, yüz kaslarının hareketleriyle ilişkilidir. Özellikle gülümsediğinizde veya yüz kaslarınızı hareket ettirdiğinizde daha belirgin hale gelirler.

Gamzeler, birçok insan için çekici bir özellik olarak görülür. Bazı insanlar gamze sahibi olmayı isteyebilirler ve gamze yaratmak için cerrahi prosedürler mevcuttur. Plastik cerrahi veya kozmetik prosedürlerle gamze oluşturulabilir. Bu prosedürler genellikle yanaklara küçük bir kesik yapılmasını ve cilt altındaki bağ dokusunun şekillendirilmesini içerir

Gamze estetiği, gamze oluşturmayı veya mevcut gamzeleri daha belirgin hale getirmeyi amaçlayan bir plastik cerrahi veya kozmetik prosedürdür. Bu prosedürler genellikle kişinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilir.

Gamze estetiği için birkaç yöntem kullanılabilir:

 1. Cerrahi prosedürler: Gamze estetiğinde en yaygın kullanılan cerrahi yöntem, yanaklara küçük bir kesik yapılması ve cilt altındaki bağ dokusunun şekillendirilmesidir. Bu şekilde gamze oluşturulur veya mevcut gamzeler daha belirgin hale getirilir. Cerrahi müdahale lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve iyileşme süreci gerektirir.
 2. Dermal dolgu maddeleri: Gamze estetiği için geçici bir çözüm olarak dermal dolgu maddeleri kullanılabilir. Bu yöntemde,  dolgu maddeleri gamze bölgesine enjekte edilir ve gamze görünümünü artırır. Bu yöntem daha az invazivdir ve hemen sonuç verir, ancak etkisi geçicidir ve belirli bir süre sonra tekrar uygulanması gerekebilir. Gamze estetiği prosedürleri, kişinin isteğine bağlı olarak yapılmalıdır. Her cerrahi müdahale gibi, gamze estetiği prosedürleri de dikkatli bir şekilde planlanmalı ve uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmelidir.
TÜRKİYEDE SAÇ EKİMİ (Hair transplant Turkey)

18.10.2021

Türkiye, saç ekimi için popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Türkiye’deki saç ekimi klinikleri ve doktorları, yüksek kalitede hizmet sunmalarıyla tanınır. Türkiye’nin saç ekimi konusundaki başarısının bazı nedenleri şunlardır:

 1. Deneyimli Cerrahlar: Türkiye, saç ekimi konusunda uzmanlaşmış deneyimli cerrahlara sahiptir. Birçok cerrah Türkiye’de uluslararası eğitim almış ve saç ekimi konusunda geniş deneyime sahiptir.
 2. İleri Teknoloji ve Altyapı: Türkiye, saç ekimi için gerekli olan ileri teknoloji ve tıbbi altyapıya sahiptir. Klinikler genellikle son teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır ve hastalara en iyi hizmeti sunabilmek için güncel teknikleri kullanırlar.
 3. Rekabetçi Fiyatlar: Türkiye’deki saç ekimi maliyetleri, diğer ülkelere kıyasla genellikle daha uygun fiyatlıdır. Bu, Türkiye’yi ekonomik bir seçenek arayan kişiler için cazip hale getirmiştir.
 4. Turizm ve Konaklama Kolaylığı: Türkiye, turistik cazibesi ve iyi gelişmiş turizm sektörüyle tanınır. Saç ekimi için Türkiye’yi tercih eden birçok kişi, tedavi süreciyle birleştirebilecekleri turistik aktivitelerden ve uygun konaklama imkanlarından da yararlanabilir.

Ancak, saç ekimi gibi herhangi bir tıbbi işlemde olduğu gibi, Türkiye’de saç ekimi yaptırmadan önce araştırma yapmanız, klinik ve doktor seçimini dikkatlice yapmanız önemlidir. Nitelikli ve güvenilir bir saç ekimi kliniği seçmek için referansları kontrol etmek, önceki hasta yorumlarını okumak ve cerrahın deneyim ve yeteneklerini değerlendirmek önemlidir.

Shakira’nın yaşı ( Shakira age )

12.11.2021

Shakira, doğum adıyla Shakira Isabel Mebarak Ripoll, 2 Şubat 1977 doğumlu Kolombiyalı bir şarkıcı, söz yazarı ve dansçıdır. 44 yaşında olan Shakira, başarıları, güzelliği ve yaşına ve yaşadıklarına rağmen gencecik görünümü son günlerde oldukça konuşuluyor.

Shakira’nın daha genç görünmesinin bazı faktörleri şunlar olabilir:

 1. İyi cilt bakımı: Shakira’nın cilt bakımına özen gösterdiği bilinmektedir. Düzenli olarak cildini temizlemek, nemlendirmek, güneşten korumak ve uygun ürünler kullanmak, cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olabilir.
 2. Sağlıklı yaşam tarzı: Shakira’nın sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediği bilinmektedir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterli uyku almak ve stresten uzak durmak, gençlik ve canlılık hissini destekleyebilir.
 3. Makyaj ve stil: Profesyonel makyaj artistleri ve stilistler, Shakira’nın görünümünü optimize etmek için çalışabilir. Makyaj teknikleri, doğru renklerin ve vurguların kullanılması, saç stili ve kıyafet seçimi, genç bir görünüm sağlamada etkili olabilir.
 4. Genetik faktörler: Shakira’nın genetik yapısı da genç görünmesine katkıda bulunabilir. Her bireyin yaşlanma süreci ve genetik faktörleri farklıdır, bu nedenle bazı insanlar gençliklerini daha uzun süre koruyabilirler.
Siyah Nokta ( Siyah noktaları )

12.12.2021

Siyah noktalar (komedonlar), genellikle ciltte bulunan gözeneklerin tıkanması sonucu oluşan küçük siyah veya sarı renkteki lekelerdir. En sık görüldüğü bölgeler ise genellikle burun, alın ve çene gibi yağ bezlerinin daha fazla olduğu T bölgesidir. Bununla birlikte, siyah noktalar vücudun diğer bölgelerinde de ortaya çıkabilir. Özellikle yağlı cilt tipine sahip olan kişilerde ve hormonel değişikliklerin olduğu dönemlerde siyah noktalar daha yaygın görülür.

Siyah noktaların oluşmasında birkaç faktör etkili olabilir:

 1. Düzenli cilt temizliği: Sabah ve akşam olmak üzere günde en az iki kez cildinizi temizleyin.
 2. Profesyonel tedaviler: Eğer siyah noktaları temizlenmede sorun yaşıyorsanız, bir dermatolog veya uzman estetisyenle görüşerek profesyonel tedavilerden yardım alabilirsiniz. Bunlar arasında kimyasal peeling, mikrodermabrazyon veya çeşitli temizleme işlemleri bulunabilir.
 3. Gözenekleri açmak için kontrollü bir şekilde buhar banyosu yapın: Sıcak su ile bir buhar banyosu yapmak, gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir.
 4. Peeling yapın: Düzenli olarak cildinizi ölü hücrelerden arındırmak için hafif bir peeling ürünü kullanabilirsiniz.
 5. Yağsız ürünler kullanın: Cilt bakım ürünleri ve makyaj ürünleri seçerken yağsız ve gözenekleri tıkamayan  ürünleri tercih edin.
 6. UV koruması: Güneşe çıkmadan önce cildinizi güneş koruyucu ürünlerle koruyun, çünkü güneş hasarı siyah noktaların oluşumunu artırabilir.

Siyah noktaları önlemek ve kontrol altında tutmak için düzenli cilt bakım rutini ve temiz bir yaşam tarzı önemlidir. Ayrıca, aşırı yağlı ürünlerden kaçınmak da yardımcı olabilir.

Unutmayın, cilt sağlığı ve bakımı her birey için farklı olabilir. Eğer siyah noktalarınızla ilgili endişeleriniz veya tedavi yöntemleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bir dermatologdan ve uzman estetisyenden yardım almanız önem taşımaktadır.

Nokta Burun ( Button Nose )

5.01.2022

Button burun ( Nokta Burun ), burnun ucunun yuvarlak, düğme benzeri bir şekle sahip olduğu bir burun tipidir. İşte button nose hakkında daha fazla bilgi:

 1. Özellikler: Button burun ( Nokta Burun ), genellikle küçük ve yuvarlak bir şekle sahiptir. Burnun ucu yuvarlaktır ve burun deliklerinin görünümü daha belirgindir. Bu burun tipi genellikle sevimli, genç ve çekici bir görünümle ilişkilendirilir.
 2. Genetik ve anatomik faktörler: Button burun ( Nokta Burun ),, genetik faktörler ve burun yapısının anatomik özellikleri tarafından belirlenir. Burun yapısı ve genetik miras, burun şeklini etkileyen faktörler arasında yer alır.
 3. Estetik cerrahi: Button burun ( Nokta Burun ),, estetik cerrahi prosedürlerle istenen bir görünüme kavuşturulabilir. Rhinoplasti (burun estetiği) ameliyatı, burun şeklini ve boyutunu değiştirebilir ve button burun isteyen kişilere daha belirgin bir burun ucunu sağlayabilir.
 4. Moda ve popülerlik: Button burun ( Nokta Burun ),, bazı moda ve güzellik standartlarına uygun olarak kabul edilir. Medyada, moda dünyasında ve popüler kültürde genellikle dikkat çeken bir burun tipi olarak temsil edilir.
 5. Bireysel tercihler: Burun şekli ve görünümü, kişisel tercihlere ve kültürel farklılıklara bağlı olarak değişebilir. Herkesin kendine özgü bir burun şekli vardır ve güzellik anlayışı kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Burun şekli ve görünümü, insanların benzersizliğini yansıtan bir özelliktir. Button burun ( Nokta Burun ),, bazı insanlar için arzu edilen bir özellik olabilirken, diğerleri için önemli olmayabilir. Her durumda, herkesin kendine özgü güzellikleri ve tercihleri olduğunu unutmamak önemlidir.

Donatella Versace

9.01.2022

Donatella Versace’nin görünümünde zamanla belirgin değişiklikler olduğu genel olarak bilinmektedir. Özellikle yüzünde ve dudaklarında yapılan estetik işlemler, Donatella’nın dış görünümünde dikkate değer bir değişim yaratmıştır. Önceden daha yumuşak ve doğal bir görünüme sahip olan Donatella, zaman içinde daha keskin hatlara, dolgun dudaklara ve gergin bir cilt görünümüne sahip oldu. Bu değişim, bazıları tarafından estetik işlemlerle ilgili olduğunu düşündüren bir dizi faktörle ilişkilendirilmiştir.

Donatella Versace’nin gergin cilt görünümü için yüz germe, hacimli dudaklar için dudak dolgusu, yanaklarına dolgu veya implant , eskisinden daha az sarkık üst göz kapakları ve daha az şişmiş alt göz kapakları için blefaroplasti yaptırdığı düşünülmektedir. Donatella’nın yüzünde önemli bir değişiklik olduğu açık ve  her hali ile zarafet ve zarafetin somut örneği olarak gösteriliyor.

Kendall Jenner

21.01.2022

Kendall Jenner, Amerikalı bir model, televizyon kişiliği ve iş kadınıdır. Ünlü Kardashian-Jenner ailesinin bir üyesidir. 14 yaşında profesyonel olarak modellik yapmaya başlamış ve birçok ünlü marka ve moda dergisi için çalışmıştır. Chanel, Balmain, Versace, Calvin Klein gibi tanınmış markaların podyumlarında ve reklam kampanyalarında yer almıştır. Ayrıca, Victoria’s Secret defilelerinde de boy göstermiştir.

İlk kez 16 yaşında ameliyat olan Kendall’ın  burun estetiği ile doğal bir burun yaptırmayı tercih ettiği söylenmektedir. Şimdiye dek hem cerrahi hem de medikal olmak üzere pek çok estetik yaptırdığı da söylentiler arasındadır. Bunlardan bazıları,

Düzenli cilt bakımları  

Nazolabial Dolgu

Popo Kaldırma

Dudak Dolgusu

Jawline dolgu

Meme Büyütme

Elmacık Kemiklerine dolgu

Mustafa Sandal

12.02.2022

Mustafa Sandal, başarılı bir şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atmış ve Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Ünlü sanatçı başarılı müzik kariyeri dışında son zamanlarda estetik haberleriyle gündemde .

Yüzüne ameliyatsız kırışıklık tedavisi olan dolgu uygulamalarıiple yüz germe ve gençlik aşısı yaptırdığı iddiası ile dikkatleri üzerine çeken Mustafa Sandal daha önce verdiği röportajlarda birkaç kere cilt bakım uygulamalarını aksatmadığını dile getirmiş, düğün gününde çekilen ve yorumlara neden olan görünüşü hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.

russian lip filler

16.02.2022

“Rus tipi dudak dolgusu” terimi, Rusya’da popüler olan bir dudak dolgusu tekniğini ifade etmek için kullanılır. Bu teknik, dudaklara daha dolgun ve belirgin bir görünüm vermek amacıyla özel bir  yöntem ile uygulanır.

Rus tipi dudak dolgusu, genellikle dolgu maddeleri kullanılarak gerçekleştirilir. Ciltte doğal olarak bulunan bir madde olduğu için genellikle vücut tarafından iyi tolere edilir. Dudaklara enjekte edildiğinde, dolgunluk, kontur ve şekil oluşturmak için kullanılır.

Bu teknikte, dudakların üst dudak çizgisi belirginleştirilir ve alt dudak daha dolgun hale getirilir. Dudaklara uygulanan dermal dolgu, dudak hatlarını düzeltmeyi, ince dudakları daha dolgun hale getirmeyi ve dudaklara daha genç bir görünüm kazandırmayı amaçlar.

Rus tipi dudak dolgusu, doğal bir görünüm sağlamak için özenle uygulanır. Genellikle daha minimal ve yumuşak bir dolgunluk etkisi hedeflenir. Ancak, dudak dolgusu stil ve tercihler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Dudak yapınızı ve beklentilerinizi dikkate alarak bir uzmanla görüşerek size en uygun dudak dolgusu tekniğini belirleyebilirsiniz.

Aquiline Nose ( Kemerli Burun )

12.04.2022

Aquiline nose yani kemerli burun, uzun, kavisli ve hafifçe aşağı doğru eğimli bir burun şeklini ifade eden bir terimdir. İşte aquiline nose ( kemerli burun ) hakkında daha fazla bilgi:

 1. Tanım ve Özellikler: Aquiline nose ( kemerli burun ), burun sırtının yüksek bir kemerle belirginleştiği ve burun ucunun hafifçe aşağı doğru eğimli olduğu bir burun şeklidir. Genellikle Profil Görünümü’nde belirgin bir görünüm sergiler.
 2. Genetik ve Etnik Faktörler: Aquiline nose, genetik mirasın bir sonucudur. Bu burun şekli, belirli etnik gruplarda daha sık görülme eğilimindedir. Özellikle Kafkas, Orta Doğu ve Güney Asyalı insanlar arasında daha yaygındır. Ancak, herhangi bir etnik kökene sahip insanlarda da görülebilir.
 3. Estetik Algı: Aquiline nose, kültürel olarak farklı şekillerde değerlendirilebilir. Bazı kültürlerde bu burun şekli, güzellik ve çekicilik simgesi olarak kabul edilirken, diğer kültürlerde farklı bir estetik ideal tercih edilebilir. Estetik tercihler bireysel ve kültürel farkliliklar gösterebilir.
 4. Burun Estetiği: Aquiline nose ( kemerli burun ) şeklinden rahatsız olan kişiler, burun estetiği (rinoplasti) prosedürünü düşünebilirler. Burun estetiği, burun şeklini ve orantılarını değiştirmek için cerrahi tekniklerin kullanıldığı bir işlemdir. Bu prosedürde burun kemiği ve kıkırdakları yeniden şekillendirilebilir.
 5. Özgüven ve Kabul: Her burun şekli, kişinin benzersizliğini yansıtan doğal bir özelliğidir. Aquiline nose veya başka bir burun şekli, kişinin dış görünümünün bir parçasıdır ve kabul edilmelidir. Kendinizi sevme ve kabul etme önemlidir. Ancak, estetik kaygılarınız varsa, tecrübeli bir plastik cerraha danışarak seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
 6. Uzman Görüşü: Burun estetiği veya herhangi bir estetik prosedür düşünüyorsanız, deneyimli bir plastik cerraha danışmanız önemlidir. Uzman, burun şeklinizi değerlendirir ve sizin hedeflerinizi ve beklentilerinizi dikkate alarak size en uygun tedavi planını önerir.
Jawline Dolgu ( Jawline Filler )

14.07.2022

Jawline dolgu, çene hattını belirginleştirmek, kontürü iyileştirmek ve çene bölgesindeki hacim kaybını düzeltmek için kullanılan bir kozmetik prosedürdür. İşte jawline dolgu hakkında bilinmesi gereken bazı önemli noktalar:

 1. Dolgu Malzemesi: Jawline dolgusu genellikle dolgu malzemeleri kullanılarak uygulanır. Cildin nemini koruyan ve cildin dolgun, genç görünmesini sağlayan bir maddedir. Dolgu malzemesi, çene bölgesine enjekte edilerek çene hattının şekillendirilmesi ve belirginleştirilmesi sağlanır.
 2. Prosedür ve Süre: Jawline dolgu prosedürü, genellikle bir klinik veya doktor ofisinde yapılır. Prosedür, enjeksiyonlarla gerçekleştirilir ve genellikle 15 ila 30 dakika sürer. İşlem sırasında, çene bölgesine dolgu malzemesi enjekte edilerek istenen kontür ve hacim oluşturulur.
 3. Sonuçlar ve Etki Süresi: Jawline dolgu uygulaması sonucunda hemen belirginleşme görülür. Çene hattı daha belirgin ve konturlu hale gelir. Dolgunun etkisi kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle 6 ila 18 ay arasında sürer. Dolgunun etkisi zamanla azalır ve tekrar uygulanması gerekebilir.
 4. Yan Etkiler: Jawline dolgu uygulaması genellikle güvenli ve düşük risklidir. Ancak, bazı yan etkiler görülebilir. Bunlar arasında kızarıklık, şişlik, morluklar, hassasiyet veya enjeksiyon bölgesinde geçici rahatsızlık bulunabilir. Bu yan etkiler genellikle hafif ve kısa süreli olup, birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir.
 5. Uzman Seçimi: Jawline dolgu uygulamasını yaptırmadan önce, deneyimli bir estetik doktor veya dermatologdan oluşan uzman bir sağlık ekibinden yardım almak önemlidir. Bir uzman, yüz yapınızı değerlendirecek, sizin hedeflerinizi anlayacak ve size en uygun dolgu malzemesini ve enjeksiyon tekniğini önerecektir.
 6. Uzun Vadeli Planlama: Jawline dolgu süresi sınırlıdır ve etkisi zamanla azalır. Dolgunun etkisini sürdürmek isterseniz, belirli aralıklarla yeniden uygulanması gerekebilir. Uzun vadeli planlama yapmak ve dolgu uygulamasının maliyetini, süresini ve tekrar ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmak önemlidir.

Prosedürü uygulayacak deneyimli bir uzmanı seçmek, hedeflerinizi anlatmak ve prosedürün risklerini ve sonuçlarını anlamak önemlidir.

Sebum

14.07.2022

Ciltteki sebum, sebase bezler tarafından üretilen yağlı bir maddedir. İşte ciltteki sebum hakkında daha fazla bilgi:

 1. Sebumun Görevi: Sebumun temel görevi, cildin ve saçın nemini korumaktır. Sebum, doğal bir nemlendirici olarak çalışır ve cildi kurumaktan korur. Aynı zamanda cilt yüzeyinde bir koruyucu tabaka oluşturur ve cildi dış etkenlere karşı korur.
 2. Sebase Bezler: Sebum, sebase bezler adı verilen küçük bezler tarafından üretilir. Sebase bezler, genellikle saç foliküllerinin (kıl kökleri) yanında bulunur. Bu bezler özellikle yüz, saçlı deri, göğüs, sırt ve üst sırt bölgesinde yoğunlaşmıştır.
 3. Sebumun Bileşimi: Sebum, karmaşık bir bileşime sahiptir. Başlıca bileşenler arasında yağ asitleri, skualen, kolesteroller, seramidler ve trigliseritler bulunur. Bu bileşenlerin kombinasyonu, sebumun cildin nemini korumasını ve koruyucu bir bariyer oluşturmasını sağlar.
 4. Sebum Üretimi: Sebum üretimi hormonlar tarafından kontrol edilir. Özellikle androjen hormonlar, özellikle de testosteron, sebum üretimini artırabilir. Bu nedenle, ergenlik döneminde hormonlardaki değişiklikler sebum üretiminde artışa neden olabilir. Bununla birlikte, genetik faktörler, stres, beslenme ve çevresel etmenler gibi diğer faktörler de sebum üretimini etkileyebilir.
 5. Sebum ve Akne: Sebum, doğal olarak ciltte bulunan bir madde olmasına rağmen, aşırı sebum üretimi cilt sorunlarına neden olabilir. Özellikle aşırı sebum üretimi, gözeneklerin tıkanmasına ve akne oluşumuna yol açabilir. Bunun nedeni, tıkanmış gözeneklerde bakteri üremesi ve iltihaplanmanın artmasıdır.
 6. Sebum Kontrolü: Sebum üretimini kontrol etmek, sağlıklı bir cilt için önemlidir. İyi bir cilt bakım rutini, düzenli temizlik, uygun nemlendirme ve doğru ürünlerin kullanımı ile sebum üretimi kontrol altına alınabilir. Ayrıca, dengeli bir beslenme, stres yönetimi ve hormonal denge de sebum düzeyini etkileyebilir.

Sonuç olarak, sebum cildin doğal yağlarından biridir ve sağlıklı bir cilt için önemli bir role sahiptir. Ancak, sebum üretiminin dengesiz olması bazı cilt sorunlarına yol açabilir. Düzenli cilt bakımı, temizlik ve uygun ürünlerin kullanımı, sebum üretimini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Eğer cilt sorunları devam ederse veya şiddetlenirse, bir uzmana danışmak önemlidir.

Barbi Estetiği

22.07.2023

Bu hafta vizyona giren Barbie filmi ile tekrar gündeme gelen Barbie estetiği, genellikle Barbie bebeklerinin fiziksel özelliklerine benzemeyi hedefleyen estetik işlemleri ifade eder. Barbie bebekleri, uzun bacaklar, ince bel, büyük gözler, iri göğüsler ve zarif yüz hatları gibi belirgin özelliklere sahip popüler bir oyuncak bebek serisidir. Bazı kişiler, bu bebeklerin dış görünüşünü kendilerine örnek alarak, estetik ameliyatlarla kendilerini Barbie bebeklerine benzetmeye çalışabilirler.

Barbie estetiği genellikle kişinin vücut şeklini, yüz hatlarını ve diğer fiziksel özelliklerini değiştirmeyi içerir. Bu tür estetik işlemler arasında meme büyütme, dudak dolgusu, burun estetiği, karın germe, kalça büyütme ve liposuction gibi cerrahi ve cerrahi olmayan prosedürler yer alabilir.

Ancak, bu tür estetik işlemlerin çeşitli riskleri ve yan etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Ameliyatlar ciddi bir karar gerektirir ve herkes için uygun olmayabilir. Estetik ameliyatların sonuçları kalıcı olabilir ve istenmeyen sonuçlarla sonuçlanabilir. Bu tür prosedürlere başvurmadan önce, kişinin uzman bir estetik cerrahla danışması ve risksiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tıbbi geçmişi ve beklentileri hakkında açık bir şekilde konuşması önemlidir.

Unutmayın ki güzellik standartları kişiden kişiye farklılık gösterir ve kendinizi mutlu ve sağlıklı hissetmeniz en önemlisidir. Estetik işlemlere başvurmayı düşünüyorsanız, uzman bir sağlık uzmanıyla konuşarak bilinçli bir karar vermeniz önemlidir

Meme Küçültme Cerrahisi: Yaşam Kalitesini ve Özsaygıyı İyileştiren Bir Yöntem
Will smith estetik cerrahi yaptırdı mı?